Je, ni Vipi Kuhusu Madawa ya Kulevya, Pombe, na Uzinzi?

Tukabili hali halisi. Maovu ya kutisha - pombe, madawa ya kulevya, na zinaa - vinatishia na kuharibu kile kilichoubwa na Mungu kuwa kizuri. Vinakamata na kuwavuta wadogo kwa wakubwa kama mikono ya pweza mkubwa inavyoshika.

Maambukizo kwa jamii ya leo ni makadirio makubwa. Watu wengi wamelegea bila nanga na kuachwa na laana ya pombe, madawa ya kulevya, na zinaa, wakielekea maangamizi ya milele. Watu wanavutwa upesi na wenzao, pamoja na matangazo yanayotolewa na video, radio, na magazeti kuhusu maovu hayo. Akili inashambuliwa mpaka inachanganyakiwa na kukaa na mawazo ya machafuko ambayo matokeo yake ni uharibifu wa kiroho na kimwili.

Je, akina nani walaumiwe kwa nidhamu na mwenendo wa kuaibisha wa namna hii? Je, ni vijana? Siyo lazima. Kwa kutokumcha Mungu, maisha ya wazazi yamewaidhinishia dhambi ambazo kizazi cha vijana kinapenda. Akina baba na mama hawajui kwamba wanawafundisha watoto wao tabia mbaya ya madawa na ulevi kwa kushindwa kujizuia wenyewe. Kanuni za maadili ya Mungu zimeachwa kwa kutokujali. Kilio cha nguvu kingepanda juu mbinguni. Je, jinsi gani tujiokoe sisi na watoto wetu?

Miji yetu, shule zetu, na vyuo vyetu haziwezi kuzalisha raia katika kiwango kinachofaa kwa mataifa yetu ikiwa matumizi ya dawa za kulevya na pombe huvumiliwa na kuhimizwa kwa uzembe wa wazazi na waalimu.

Matumizi ya pombe ni uharibifu mkubwa wa maadili ya taifa, yakiharibu maamuzi, sifa, na maisha kwa ujumla. Huchangia kuvunjika na kugawanyika kwa familia, ambayo ni mojawapo baraka za Mungu kwa ajili ya wanadamu.

Maandiko kamili ya: Je, ni Vipi Kuhusu Madawa ya Kulevya, Pombe, na Uzinzi?

Zaidi, kuna ongezeko la matumizi ya madawa haramu. Madhara mabaya ya madawa haya ya kulevya ni makubwa zaidi ya faida yao.Utumiaji wa madawa ya kulevya inaweza kusababisha uharibifu wa akili. Watumiaji wa dawa za kulevya wanakubali kwamba hio ni mtego wa mauti: kiakili, kimwili, na kiroho. Uharibifu wa ubongo usiotibika, mauaji, na kujiua ni matokeo mabaya ya anasa hizi.

Kwa sababu ya tabia zao za asili kwa kutamani dhambi, watu wako tayari kufuata mwelekeo na tamaa zinazobuniwa na Shetani. Katika hali hii mwili unataka kuridhishwa pasipo kuzuiliwa. Zinaa hauzimi moto wa tama, bali inachochea. Kuzini siyo uponyaji kwa tamaa, kama vile pombe siyo tiba ya ulevi. Ukweli ni kwamba, tunapaswa kukabili tamaa zetu. Tamaa zinatokea miili yetu ambao itaishia hapa hapa duniani tutakapokufa. Nafsi zetu, yenye kudumu milele, inatamani kuheshimu amri za Mungu.

Uzinzi, Uasherati, Ushoga, Usagaji, na kujamiana na wanyama kumekatazwa na Neno la Mungu. (Walawi 18:23; Wagalatia 5:19-21). Uzinzi huleta maumivu, huzuni, maangamizi, hatia, na magonjwa ya zinaa. Usafi huleta busara ya kujistahifu na heshima. Tusidhani kwamba mtu anayetimiza tamaa zake ndiye mwenye uhuru wala mwenye furaha---hii ni uongo mkubwa. Atendaye dhambi ndiye mtumwa wa dhambi. Mwenye uhuru ndiye anayejikana na kutii sheria ya Mungu.

Wakati watu wametumbukia katika ziwa hilo la tope la ufisadi na upofu wa kiroho, na kuwa na ujasiri wa kutomcha Mungu, Biblia Takatifu imekwisha kujenga msingi ya nidhamu na haki. Bila shaka Biblia ndiyo yenye mamlaka ya milele juu ya masuala ya mema na mabaya. Mungu alimuumba binadamu na haja ya ngono kwa uzazi wa mataifa na kuimarisha au kuboresha kifungo cha ndoa kati ya mume na mke. Aliidhinisha kutimiza haja hii ndani ya ndoa iliyo halali tu. Ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi; kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. (Waebrania 13:4).

Mtume Paulo anaandika katika kitabu cha Warumi kuhusu hukumu ya Mungu juu ya kujamiana kijinsia moja (Ushoga/Usagaji). Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili; wanaume nao vivyo hivyo waliyaacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa, wanaume wakiyatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendao hayo wamestahili mauti; wanatenda hayo, wala si hivyo tu, bali wanakubaliana nao wayatendao. (Warumi 1:26-28,32). Hii ilikuwa ni dhambi ya Sodoma na Gomora iliyochukiza, na Mungu aliwaletea hukumu. (Mwanzo 19). Kulingana na maandiko ni haiwezekani kuwa na Roho Mtakatifu mioyoni mwetu wala kuishi maisha ya Mkristo ikiwa twafanya dhambi hizi.

 Msomaji mpendwa, ili uwe na furaha halisi katika maisha, ili uwe na amani na Mungu, unapaswa kuwa na uhusiano naye. Tambua kwamba wewe ni mwenye dhambi na uungame, na uamini kwamba Yesu alikufa msalabani  akichukua lawama yako. Ushindi unakusubiri!

Unapomfungulia Mungu moyo wako na kuziungama dhambi zako, atakusamehe. Tukizungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. (1 Johana 1:9)

Kwa hiari mkabidhi Yesu maisha yako yote kama Mwokozi wako, na ufuate Neno lake pamoja na Roho Mtakatifu kwa utiifu kweli kweli. Baraka zinazopatikana katika maisha  yaliyobadilika ni fikira safi zinazoleta mabadiliko ya ajabu katika matendo yetu na kazi zetu. Kristo atakupa ushujaa kukabili matatizo ya maisha na atakupa nguvu kushindia majaribu ambayo yaweza kukushambulia. Njoo kwa Yesu sasa wakati akikuita. Mtafuteni Bwana madamu anapatikana, mwiteni  madamu yu karibu. (Isaya 55.6)

Mawasiliano

Kuagiza Vipeperushi

Jibu Kwa Ajili Yako

Jesus at the well

Je, wajua kwamba kuna mtu ambaye hujua yote juu yako? Ni Mungu aliyeumba ulimwengu na vitu vyote vilivyomo. Yesu, Mwana wa Mungu, pia hujua yote ambayo umeshafanya. Yeye hujua yaliyopita, ya leo, na yajayo. Yeye anakupenda na alikuja ulimwenguni kukuokoa kutoka dhambini.  Anao mpango wa uzima wako ili kukuletea furaha.

Siku moja Yesu alikuwa akitembea na rafiki zake alienda katika kijiji cha Samaria. Yesu alikaa kando ya kisima wakati rafiki zake walienda kununua chakula.

Yesu alipokuwa amekaa pale, mwanamke mmoja alikuja kuchota maji kisimani. Yesu alimwambia, “Naomba unipe maji ninywe.”

Maandiko kamili ya: Jibu Kwa Ajili Yako

Mwanamke alishangaa, akasema, “Je, unaniomba maji unywe? Je, kwani hujui mimi ni Msamaria, na ninyi Wayahudi hamna uhusiano nasi?”

Kwa upole Yesu alijibu, “Kama kwa hakika ungemjua Mungu, na ni nani anayeongea nawe, ungeniomba Mimi nikupe maji ya uzima, na ningeshafanya kwa furaha.”

Mwanamke huyo alimtazama kwa mshangao, akasema, “Bwana, kisima ni kirefu, Je, utachotaje maji ya uzima na huna chombo?”

The woman running to town

Yesu akajibu tena, “Wale wanaokunywa maji ya kisima hiki, watapata kiu tena, lakini ukinywa maji ninayoweza kutoa, kamwe hutapata kiu tena.”

Mwanamke huyo alisema, “Bwana, nipe maji hayo ili nisipate kiu tena, wala nisihitaji kurudi kuchota maji hapa.”

Yesu alimwambia, “Nenda umwambie mume wako na uje naye hapa.”

Alijibu, “Sina mume.”

Yesu alisema, “Ni kweli. Umeshakuwa na wanamume watano, lakini mmoja unaye sasa siye mume wako”.

Yule dada alijiuliza akistaajabu,  Mtu huyu anajuaje habari zangu? “Bwana, ninaweza kuona kwamba wewe ni nabii. Watu wangu walimwabudu Mungu mahali hapa hapa, ninyi mnasema kwamba Yerusalemu ndiyo mahali ya ibada.”

Yesu alimwambia, “Hakuna mahali muhimu twaweza kumwabudu, waumini wa kweli leo wanaweza kumwabudu Baba katika Roho na kweli popote.”

Mwanamke yule alisema, “Najua kwamba Masihi, aitwaye Kristo, anakuja, na atakapokuja, atatuelezea yote.”

Kisha Yesu alimwambia kwa uwazi, “Ndiye Mimi.”

Basi yule dada aliacha mtungi wake wa maji akarudi mjini. Aliita, “Njooni! Njooni na kumwona mtu ambaye ameniambia mambo yote niliyowahi kutenda. Je, yeye siye Kristo?”

Kisha watu wakatoka mjini kumlaki Yesu. Wengi waliamini kwamba yeye ndiye Kristo Mwokozi, kwa sababu alijua habari zao zote. Unaweza kusoma habari hii katika Biblia, katika Injili ya Mtakatifu Yohana 4:3-42.

Jesus teaching the crowd

Yesu hujua habari zetu zote, mema pamoja na mabaya. Tungependa kuficha mabaya ambayo tumetenda katika maisha yetu, lakini hatuwezi kumficha Yesu. Amekuja kutuokoa kutoka kwenye adhabu tunayostahili kwa kufanya uovu. Anaweza kuondoa mzigo mzito ule unaohisi katika moyo wako, na kukupa amani. Alikufa ili aondoe dhambi zako na kwamba akufanyie uwezekano wa kwenda mbinguni utakapofariki.

Yesu ndiye jibu la maswali yako yote, na mahitaji yako yote. Yeye anataka awe rafiki yako. Anatamani ajaze moyo ulio tupu. Anaweza kubadilisha wasiwasi na hofu yako kwa amani na utulivu.

Yesu husema, “Njooni Kwangu….. na nitawapumzisha.” (Mathayo 11:28) Mwombe tu Mungu, na mwambie una huzuni kwa ajili ya dhambi zako. Mwombe Yesu aje katika maisha yako. Unapomkabidhi Mungu Mkuu huyu binafsi yako kwa imani, atakaa moyoni mwako. Na uwepo wake utakupa shangwe. Atakufanya uwe na lengo lenye maana, uwe na makusudi, na uwe na nguvu katika maisha yako. Atakuwa jibu kwa ajili yako.

Mawasiliano

Kuagiza Vipeperushi

Mwokozi kwa Ajili Yako

The prodigal son asking his father for his inheritance

Je, wewe ni mwenye furaha? Au hofu na hatia huondoa furaha yako yote? Je, ungetamani kuondoa hatia yako, lakini hujui kwa njia gani? Huenda unajiuliza, “Je, nitawahi kuwa mwenye furaha tena?”

Ninayo habari njema kwa ajili yako. Kuna Mmoja awezaye kukusaidia, kusamehe dhambi zako, na kukupa furaha ya daima. Jina lake ni Yesu. Ngoja nikuambie habari zake.

Mungu ndiye mwenyewe aliyeumba ulimwengu na vitu vyote vilivyomo. Alikuumba wewe na mimi.

Mungu anatupenda. Yeye humpenda kila mmoja ulimwenguni. Mungu anatupenda sana kiasi kwamba alimtuma Yesu Mwanawe pekee ulimwenguni. Yesu alipokuwa hapa duniani aliwaponya wagonjwa; aliwafariji wenye huzuni. Alifungua macho ya vipofu. Aliwafundisha watu mambo mengi. Tunasoma habari hii katika Biblia.

Maandiko kamili ya: Mwokozi kwa Ajili Yako

Yesu alitutaka tuelewe upendo mkuu alio nao Baba yake kwa ajili yako na mimi. Alitumia hadithi hii iliyoelezea upendo huo alio nao Baba yake:

Mtu mmoja aliishi kwake kwa furaha na vijana wake wawili. Alidhani yote ni salama. Siku moja, kijana wake mdogo aliasi na kumwambia, “Sipendi mji huu, nataka kufuata njia yangu mwenyewe na kuondoka. Nigawie urithi wangu.” Baba alihuzunika sana, lakini alimpa fedha na kumruhusu aende. Alijiuliza kama atawahi kumwona mwanawe tena. Kwa nini mwana alikuwa muasi hivyo?

Huyo kijana alienda mbali na akajifurahisha kwa hela yake na rafiki zake. Alifuja pesa zake na kufanya mabaya mengi. Alidhani amepata raha- hata kwa ghafla fedha zake ziliisha na rafiki zake walimwacha. Kisha, aliachwa mpweke na akajiona mwenye hatia sana. Je, angefanya nini?

Alimwendea mfugaji na alimpeleka kulisha nguruwe. Hakupewa chakula cha kutosha. Alikuwa na njaa sana hivyo alitamani kula hata takataka za nguruwe. Alianza kuwazia maovu yote aliyoyafanya na jinsi alivyomtendea vibaya baba yake. Alizidi kupata uchungu zaidi na kujuta.

The prodigal son feeding the pigs

Siku moja, alimkumbuka baba yake jinsi alivyokuwa mwenye upendo na jinsi alivyopendwa mwenye alipokuwa ingali nyumbani.

Alifikiri, “Je, ningeweza kurudi kwa baba yangu baada ya kumtendea haya yote? Je, bado angenipenda? Sistahili kuitwa mwanawe tena. Laiti angenipokea ningekuwa tu kama mfanyakazi wake nyumbani kwake!”

Kwa ghafla alisimama na kuanza safari ya kurejea nyumbani kwa baba yake. Ataona sasa kama bado angempenda au la.

Baba alimtamani kijana wake tangu alipotoka. Alijiuliza, “Je, mwanangu atarudi tena?” Siku moja alimwona mtu yuko mbali anakuja. “Je, anaweza kuwa mwanangu?” Alimkimbilia na kumkaribisha nyumbani kwa mikono ya ukarimu. Alisema, “Mwanangu huyu alipotea lakini sasa amepatikana.”

The father welcoming the prodigal son home

Sisi sote tumekuwa kama huyu kijana, sote tumetoka kwa Baba yetu wa mbinguni. Tumeharibu muda na mema yote ambayo ametukabidhi. Tumefanya maovu na kumwasi. Leo, Baba yetu wa mbinguni anatutaka tumrudie. Anatusubiria kwa mikono ya ukarimu.

Je, tunaelewa upendo alio nao Yesu kwa ajili yetu? Baada ya kufundisha hapa duniani kwa miaka mitatu, aliwaacha watu waovu wampigilie misumari msalabani. Alihisi maumivu na kukataliwa alipokuwa anajitoa na kumwaga damu yake kama sadaka kwa ajili ya dhambi za dunia nzima.

Tunapokwenda kwa Baba, tunamwomba atusamehe dhambi zetu. Anapotuona tumehuzunikia makosa yetu, anaamua yeye kutusamehe na kutusafisha udhalimu wetu wote kwa damu yake aliyomwaga. Jinsi gani tukio hili lilivyo safi! Yesu amekuwa Mwokozi wetu sasa. Tumezaliwa upya na kuwa mtu mpya. Uzima unao sasa kusudi jipya. Yesu amebadilisha hatia na hofu yetu kwa furaha na shangwe!

Mawasiliano

Kuagiza Vipeperushi